De Andras processer utgår ifrån sambandet mellan där och då till här och nu.

De Andra ska utforska vad som ryms i teaterbegreppet, förhållandet till den Andre samt undersöka modeller för textarbetet i scenkonstprocesser.


De Andra ska verka grundad i det lokala, riktad mot det globala. Utforska kulturella identiteter och främja scenkonstens roll på landsbygden.